Takto lze upravovat text. Tento je napsaný ve fontu nadpis 4

28 000 Pro přehlednost a mo�nost ohl�dnout�se do minulosti, publikujeme v�e, co kdy souviselo s �innost� FA�

28 000 Pro přehlednost a mo�nost ohl�dnout�se do minulosti, publikujeme v�e, co kdy souviselo s �innost� FA�

Úvod do problematikyPro přehlednost a možnost ohlédnout se do minulosti, budeme publikovat vše, co kdy souviselo s činností FAÚ.

nevědomost

toto je upravený text v bloku x2 úprava formátu x3 pojdme si zkusit napsat takto jeden text a hned