Oznámení o možnosti převzít písemnost – Vyrozumění o podání odporu proti příkazu a oznámení o zúžení předmětu řízení