Změna v plnění oznamovací povinnosti při převozech peněžní hotovosti přes hranice EU

Finanční analytický úřad informuje, že s účinností od 3. června 2021 se na plnění povinnosti hlásit od limitu 10 000 EUR (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně) převoz peněžní hotovosti a stanovených platebních či investičních nástrojů přes vnější hranice Evropské unie dovnitř i ven, použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo jí opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005. K plnění oznamovací povinnosti vydala Evropská komise šablony formulářů, které tvoří přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021.

Více informací naleznete v části převoz přes hranice.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.