Aktualizace metodických pokynů č. 1. a. 5. týkajících se provádění mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizované metodické pokyny č. 1 k provádění mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním terorismu a č. 5 k provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

Metodický pokyn č. 1 - K uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu (PDF)

Metodický pokyn č. 5 - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.