Aktualizovaná verze Příručky evidování skutečných majitelů

Na stránkách FAÚ je nově dostupná aktualizovaná verze Příručky evidování skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Nová verze je mimo jiné rozšířena o kapitolu týkající se určování skutečného majitele akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV).

Více informací naleznete v části legislativa a metodika.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.