Anglický překlad zákona o evidenci skutečných majitelů

Na webových stránkách FAÚ je nově dostupná anglická verze zákona o evidenci skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti.

Více informací naleznete v části legislativa a metodika.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.