Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022 podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku (označováno jako čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku). Nejvýraznější změny představují:

  • obchodní omezení týkající se dovozu železa a oceli z Ruska či původem z Ruska,
  • obchodní omezení na vývoz luxusního zboží do Ruska
  • rozšíření seznamu osob uvedených v příloze IV nařízení (EU) č. 833/2014, spojených s ruskou obrannou a průmyslovou základnou, na něž se vztahují přísnější omezení vývozu zboží dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení Ruska v oblasti obrany a bezpečnosti,
  • zákaz nových investic do ruského odvětví energetiky a zavedení komplexních omezení vývozu zboží, technologií a služeb pro energetický průmysl v Rusku (s výjimkou jaderného průmyslu a navazujícího odvětví přepravy a přenosu energie);
  • zákaz veškerých transakcí s některými ruským státem vlastněnými podniky, na které se již vztahují omezení refinancování;
  • zákaz poskytování ruským klientům ratingových služeb, jakož i zákaz přístupu k veškerým službám předplatného souvisejícím s ratingovými činnostmi.

Dále Rada EU v rámci tzv. čtvrtého sankčního balíčku vůči Rusku prováděcím nařízením (EU) 2022/427 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014) s účinností od 15. 3. 2022 rozšířila seznam entit, vůči nimž se uplatní finanční sankce, a to konkrétně o 15 fyzických osob (včetně ruských oligarchů a osob pracujících pro proruská média) a 9 subjektů.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na znění citovaného změnového a prováděcího předpisu.

Nařízení Rady (EU) 2022/427 (PDF)

Nařízení Rady (EU) 2022/428 (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.