Doplnění informací o zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku

Finanční analytický úřad doplňuje svou ranní informaci ohledně zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku, a to konkrétně ve vztahu k nově označeným (na sankční seznam zařazeným) ruským bankám.

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/260 ze dne 23. února 2022 byly na seznam osob, subjektů a orgánů v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, zařazeny mj. také tři ruské banky se sídlem v Moskvě, konkrétně Bank RossiyaPROMSVYAZBANK a VEB.RF (též známá jako Vnesheconombank; VEB).

Vůči těmto bankám se uplatní opatření stanovená v čl. 2 nařízení (EU) č. 269/2014, tedy zmrazení (zajištění) veškerých finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které těmto bankám, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným náleží, jakož se zmrazují i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které uvedené banky vlastní drží nebo ovládají. Zároveň žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny těmto bankám a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch. V praxi to může např. znamenat, že prostřednictvím těchto bank nelze uskutečňovat žádný platební styk. Platby příchozí z některé z těchto bank podléhají v EU zmrazení, a to i v případech, kdy by přicházely od nesankcionovaného plátce.

Nařízení (EU) č. 269/2014, v aktuálně účinném znění, připouští z finančních sankcí vůči zmíněným třem ruským bankám určité, v uvedeném předpisu vyjmenované výjimky, nicméně o takových výjimkách by musel předem rozhodnout (povolit je) Finanční analytický úřad.

Finanční analytický úřad v této souvislosti zejména zdůrazňuje, že nově na sankční seznam EU zařazené (a výše uvedené) tři ruské banky, se řídí zcela odlišným sankčním režimem (uplatní se vůči nim zcela jiná opatření), než pět ruských bank uvedených na seznamu institucí v příloze III nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, s výjimkou poslední z výše jmenovaných, VEB.RF, která současně jakožto VNESHECONOMBANK (VEB) figuruje i v příloze III nařízení (EU) č. 833/2014. Vůči této bance se tak uplatní jak opatření stanovená v čl. 2 nařízení (EU) č. 269/2014, tak v čl. 5 nařízení (EU) č. 833/2014.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.