Dotazy na FAÚ

Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině je FAÚ v současné době přetížen telefonickými dotazy na výklad a aplikaci mezinárodních sankcí, žádáme subjekty o využívání písemných kvalifikovaných dotazů.

Bližší informace k dotazům a informačním zdrojům naleznete v části Přehled informačních zdrojů a dotazy na FAÚ.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.