Evropská komise pomáhá malým a středním podnikům s dodržování sankcí vůči Íránu

Due Diligence Helpdesk a Sanctions Tool jsou online platformy, jejichž cílem je usnadnit legitimní obchod s Íránem. Tyto platformy, které lze využít zdarma, budou pomáhat podnikatelským subjektům v EU, zejména malým a středním podnikům, aby dodržovaly platné mezinárodní sankce vůči Íránu.

Due Diligence Helpdesk poskytuje konkrétní, na míru šitou podporu malým a středním podnikům tím, že provádí hloubkovou kontrolu (due diligence), a tak ověřuje, že konkrétní podnikatelské projekty jsou v souladu s mezinárodními sankcemi. Touto platformou se EU snaží poskytnout jistotu zainteresovaným stranám, např. evropským bankám, že se v konkrétním případě jedná o legitimní obchod s Íránem. Helpdesk bude rovněž vydávat příručky, organizovat školení a webináře.

Sanctions Tool je jednoduchý interaktivní formulář. Poskytuje malým a středním podnikům obecné, nezávazné rady ohledně toho, zda se na jejich obchodní záměr mohou vztahovat mezinárodní sankce vůči Íránu.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.