FATF identifikoval Jordánsko, Mali a Turecko jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování

FATF na říjnovém plenárním jednání nově zařadil státy: Jordánsko, Mali a Turecko na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Dalšími sledovanými jurisdikcemi zůstávají: Albánie, Barbados, Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Malta, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal, Sýrie, Uganda a Zimbabwe. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byly vyřazeny Botswana a Mauricius. Celý seznam včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF.

Vysoce rizikovými jurisdikcemi se strategickými nedostatky v oblasti AML/CFT nadále zůstávají KLDR a Írán. Vůči vybraným subjektům z těchto dvou jurisdikcí jsou v platnosti omezující opatření (mezinárodní sankce). V ČR jsou prováděny prostřednictvím přímo účinných nařízení Rady (EU) č. 2017/1509 (KLDR) a nařízení Rady (EU) č. 359/2011 a č. 267/2012 (Írán). Obchod nebo obchodní vztah s osobami nebo subjekty uvedenými v přílohách těchto nařízení, jsou povinné osoby podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) povinny vyhodnotit jako podezřelý obchod podle § 6 AML zákona.

Povinné osoby při vzniku a v průběhu obchodního vztahu, a rovněž před uskutečněním obchodu, se subjekty ze shora uvedených jurisdikcí uplatní vždy ve vztahu k těmto subjektům zesílenou identifikaci a kontrolu klienta podle § 9a AML zákona. Institut zesílené identifikace a kontroly klienta se uplatní rovněž v případech, kdy obchod nebo obchodní vztah souvisí s uvedenými jurisdikcemi (jakékoliv napojení obchodu, resp. obchodního vztahu nebo transakce na uvedené jurisdikce, např. předmět obchodu pochází z uvedené jurisdikce či finanční prostředky jsou zasílány z/do uvedené jurisdikce).

Povinné osoby na základě tohoto ustanovení uplatňují (nad rámec opatření uplatňovaných při standardní identifikaci a kontrole klienta) následující opatření v rozsahu potřebném k účinnému řízení zjištěného ML/FT rizika:

  • získají další dokumenty nebo informace o klientovi (např. zaměstnání, objem majetku, informace z veřejně dostupných databází, internetu apod.), jeho skutečném majiteli a aktualizují častěji identifikační údaje a informace získané u takových klientů a skutečných majitelů;
  • získají další dokumenty nebo informace o zamýšlené povaze a předmětu obchodního vztahu;
  • získají další dokumenty nebo informace o zdroji finančních prostředků a jiného majetku klienta a skutečného majitele;
  • ověřují získané dokumenty nebo informace z více důvěryhodných zdrojů;
  • získají informace o důvodech zamýšleného nebo uskutečněného obchodu;
  • získají souhlas statutárního orgánu či pověřené osoby s uzavřením nebo pokračováním obchodního vztahu s klientem;
  • provádějí pravidelné a zesílené sledování obchodního vztahu častějšími kontrolami a určením vzorců transakcí, které vyžadují hlubší přezkoumání;
  • vyžadují, aby první platba proběhla přes účet, který je na jméno klienta vedený v bance podléhající srovnatelným povinnostem identifikace a kontroly klienta jako v ČR;

Povinná osoba nesmí u subjektů ze shora uvedených jurisdikcí uplatnit institut zjednodušené identifikace a kontroly klienta dle § 13 AML zákona, institut převzetí identifikace klienta dle § 11 odst. 1 a 2 AML zákona, ani využít další způsoby dálkové identifikace klienta dle § 11 odst. 5 až 8 AML zákona.

Více informací naleznete v části mezinárodní agenda.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.