FAÚ uveřejňuje nové nařízení o kontrolách hotovosti a jeho prováděcí nařízení s tiskopisy

FAÚ uveřejňuje konsolidované znění nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005, a to spolu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. 7. 2016 (PDF)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. 5. 2021 (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.