FAÚ uveřejňuje nové znění vyhlášky ČNB č. 67/2018 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2021

Finanční analytický úřad uveřejňuje nové znění vyhlášky ČNB č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – ve znění účinném od 1. 7. 2021.

Více informací naleznete v části legislativa a metodika.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.