FAÚ zveřejňuje nový metodický pokyn č. 3 ke zjišťování skutečného majitele

FAÚ zveřejňuje nový Metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami, jenž byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Nový metodický pokyn reaguje na zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, jakož i na § 15a AML zákona, přičemž v obou případech nastává účinnost k 1. červnu 2021.

Contact us

Didn't find what you are looking for on the website? Contact us, we will be happy to advise you.

+420 257 044 528
webmaster@financnianalytickyurad.cz