Informace o vyjmutí dvou osob ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 3. března 2022 o vyjmutí dvou, v příloze blíže specifikovaných fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN. 

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto osoby ještě zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí dvou osob ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.