Informace o zařazení další 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Libyi

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, zařadil dne 25. října 2021 na sankčním seznam OSN další jednu fyzickou osobu, vůči níž, resp., vůči jejímuž majetku se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Identifikační údaje a důvody, pro které byla dotčená osoba na sankční seznam zařazena, jsou uvedeny v příloze.

Informace o zařazení další 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Libyi (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.