Informace o zařazení dalších osob na sankční seznam vůči Rusku

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/336 ze dne 28. února 2022 bylo na seznam v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplněno dalších 26 fyzických osob a jeden subjekt. Finanční sankce vůči těmto osobám jsou účinné od 28. února 2022.

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/336 (provádí nařízení (EU) č. 269/2014) (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.