Informace o zařazení jedné osoby na sankční seznam OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 751 (1992) k Somálsku, zařadil dne 18. února 2022 na sankční seznam OSN další jednu, v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 3 rezoluce RB OSN č. 1844 (2008).

Informace o zařazení jedné osoby na sankční seznam OSN (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.