Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Libyi

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, upravil dne 28. ledna 2022 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. vůči jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Libyi (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.