MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném procesu hodnocení České republiky

Dne 8. prosince 2021 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známý jako MONEYVAL) druhou zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti.

Tato zpráva je součástí pátého kola vzájemného hodnocení členských jurisdikcí Výboru MONEYVAL. Výbor MONEYVAL hodnotí, jak se do českého systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu daří implementovat 40 doporučení Finančního akčního výboru (FATF) z roku 2012. Tento proces započal hodnotící zprávou České republiky z roku 2018, která identifikovala přednosti a nedostatky českého systému. Česká republika zjištěné nedostatky postupně odstraňuje. Výbor MONEYVAL to ověřuje během tzv. následného hodnocení. První zpráva o následném hodnocení byla přijata v roce 2020.

Z druhé zprávy o následném hodnocení vyplynulo, že Česká republika se zlepšila především v oblastech:

  • neziskových organizací (doporučení FATF č. 8),
  • oznámení podezřelého obchodu (doporučení č. 20),
  • varování klienta a mlčenlivosti (doporučení č. 21),
  • hloubkové kontroly klienta v nefinančním sektoru (doporučení č. 22),
  • dalších opatření v nefinančním sektoru (doporučení č. 23),
  • sankcí (doporučení č. 35).

Česká republika bude nadále odstraňovat přetrvávající nedostatky, které jí Výbor MONEYVAL vytýká, a za rok jej musí informovat o dosaženém pokroku.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.