NALÉHAVÁ ZPRÁVA: Okamžitý zákaz jakýchkoli transakcí s Ruskou centrální bankou!

Finanční analytický úřad zveřejňuje urgentní informaci, že Evropská unie v noci na 28. února 2022 publikovala v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/334, které je ihned přímo účinné, tj. zákazy a omezení v něm stanovená již v tento okamžik platí a musí být dodržena.

Tímto nařízením se do článku 5a nařízení (EU) č. 833/2014 mj. vkládají další ustanovení (odstavce) 4, 5 a 6, jimiž se zakazují jakékoli transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv ruské centrální banky, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem či orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn ruské centrální banky.

Eventuální výjimky z tohoto zákazu může za podmínek stanovených v odst. 5 a 6 čl. 5a povolit Finanční analytický úřad.

Nařízení Rady (EU) 2022/334 (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.