Odpojení ruských bank od systému SWIFT

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/345 ze dne 1. 3. 2022 vložila do nařízení (EU) č. 833/2014 mj. nový článek 5h, podle něhož se od 12. 3. 2022 zakazuje poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů (všeobecně označované jako systém SWIFT), jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v (nově doplněné) příloze XIV nařízení (EU) č. 833/2014, nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku, jež jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XIV. K datu vydání této informace se v příloze XIV nachází 7 ruských bank (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) a VTB BANK).

Nařízení (EU) 2022/345 (mění nařízení (EU) č. 833/2014) (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.