Oficiální vyjádření Finančního analytického úřadu

Během dneška obdržel Finanční analytický úřad množství opakujících se dotazů k informacím kolem „Pandora Papers“, k nimž vydává toto vyjádření:

Finanční analytický úřad se ke konkrétním dotazovaným subjektům či případům nemůže z důvodu mlčenlivosti nijak vyjadřovat. Pokud jde o dotazy na mezinárodní spolupráci, tak FAÚ obecně vždy poskytuje řádnou a plnou součinnost zahraničním finančním zpravodajským jednotkám. Součinnost probíhá jak při spontánní výměně informací, tak i při řešení případů, pokud je o to FAÚ požádán nebo takové informace potřebuje pro analýzu vlastních případů. Plná spolupráce v zákonných mezích také vždy platí ve vztahu k tuzemským orgánům činným v trestním řízení.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.