Rusko - Seznam sankcionovaných subjektů

Omezující opatření, přijatá v souvislosti s činnostmi narušujícími nebo ohrožujícími územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, která se k dnešnímu dni vztahují na celkem 702 osob a 53 subjektů, zahrnují zmrazení majetku a zákaz zpřístupnění finančních prostředků osobám a subjektům uvedeným na seznamu. Kromě toho zákaz cestování, který se vztahuje na osoby uvedené na seznamu, jim nedovoluje vstoupit na území EU nebo projíždět přes území EU.

FAÚ poskytuje aktuální seznam všech fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, na které se vztahuje čl. 2 tohoto nařízení, tj. zmrazují se jim veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje. (Aktualizace seznamu ke dni 16. 3. 2022)

Seznam sankcionovaných subjektů - Rusko (XLS)

Dále FAÚ připomíná, že existuje možnosti využívat finanční sankční databázi (FSD) pro potřeby úvěrových a finančních institucí, která je provozovaná na platformě FSF. Prostřednictvím této databáze budete mít k dispozici aktuální sankční seznamy ve formátech potřebných pro snadnější plnění AML/CFT opatření. Více informací naleznete v části mezinárodní sankce.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.