Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku a další zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/396 na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplnila dalších 160 fyzických osob. Dále v rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/395 (kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím opatření na Ukrajině situaci v Bělorusku) a v  navazujícím nařízení Rady (EU) 2022/394 (kterým se mění nařízení (EU) 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině) zpřísnila sankce proti Rusku ve vztahu k cenným papírům ve formě kryptoaktiv a přijala zákaz ve vztahu k dodávání zboží a technologií pro námořní plavbu. V neposlední řadě EU v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině a na možné obcházení sankcí proti Rusku prostřednictvím Běloruska opět významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku. Zpřísněná omezující opatření jsou stanovena v rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/399 (kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku) a také v  navazujícím nařízení Rady (EU) 2022/398 (kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku).Všechny předpisy jsou účinné od 9. března 2022.

Nařízení Rady (EU) 2022/394 (PDF)

Nařízení Rady (EU) 2022/396 (PDF)

Nařízení Rady (EU) 2022/398 (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.