Zavedení nových sankcí Evropské unie v souvislosti se situací v Libanonu

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 3. srpna 2021 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1277 a nařízení Rady (EU) 2021/1275, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Libanonu. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být s okamžitou platností uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí prázdné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Libanonu stanovují.

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1277 ze dne 30. července 2021 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Libanonu (PDF)

Nařízení Rady (EU) 2021/1275 ze dne 30. července 2021 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Libanonu (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.