Mezinárodní agenda

Seznam vysoce rizikových třetích zemí

Co znamená vysoce riziková třetí země?

Vysoce rizikovou třetí zemí se rozumí země, kterou je třeba na základě přímo použitelného předpisu EU, kterým je v tomto případě Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, nebo z jiného důvodu považovat za vysoce rizikovou (dále jen „vysoce riziková třetí země“). Obecně lze uvést, že vysoce rizikovou třetí zemí je taková země, která má ve svém režimu pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) nedostatky a představuje tak významnou hrozbu pro mezinárodní finanční systém.

Seznamy vysoce rizikových třetích zemí

Primárními zdroji detekce vysoce rizikových třetích zemí jsou:

1. Seznamy FATF

V rámci seznamu FATF byly vytvořeny dvě skupiny těchto vysoce rizikových třetích zemí.

Seznam FATF tzv. black list („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“), na kterém jsou všechny země, které mají významné strategické nedostatky v oblasti AML/CFT. Vůči těmto zemím vyzývá FATF své členy a ostatní státy, aby přijaly zpřísňující AML/CFT opatření a v nejzávažnějších případech přijaly i protiopatření na ochranu mezinárodního finančního systému.

Seznam FATF tzv. grey list („Jurisdictions under Increased Monitoring“). Tento seznam obsahuje seznam zemí, které jsou v zesíleném procesu monitorování ze strany FATF, a v úzké spolupráci s touto institucí se snaží o co nejrychlejší nápravu strategických AML/CFT nedostatků.

2. Seznam Evropské komise

Evropská unie výše uvedený seznam FATF do značné míry překlápí do svého seznamu. Seznam vysoce rizikových třetích zemí Evropské komise včetně politiky a postupů ve vztahu k těmto zemím je k nalezení zde. Seznam Evropské komise je také publikován v příloze výše uvedeného Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.


Souhrnný seznam FATF a Evropské komise

AKTUÁLNÍ - Seznam vysoce rizikovych zemi EU a FATF - k 7. 2. 2024 (XLSX)

Oba tyto seznamy jsou pro povinné osoby při plnění jejich AML/CFT povinností závazné. Všechny povinné osoby z finančního i nefinančního sektoru jsou povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření, pokud jejich klient pochází z vysoce rizikové třetí země nebo má na ní vazby. Obdobná opatření se uplatní u transakcí a obchodů realizovaných s těmito vysoce rizikovými třetími zeměmi.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.