FATF identifikoval Haiti, Maltu, Filipíny a Jižní Súdán jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování

Na svém plenárním jednání dne 25. června 2021 FATF znovu potvrdil, že KLDR a Írán jsou vysoce rizikové jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení a boji proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Vůči vybraným subjektům z obou jurisdikcí jsou v platnosti omezující opatření (mezinárodní sankce). V ČR jsou prováděny prostřednictvím přímo účinných nařízení Rady (EU) č. 2017/1509 (KLDR) a nařízení Rady (EU) č. 359/2011 a č. 267/2012 (Írán). Obchod nebo obchodní vztah s osobami nebo subjekty uvedenými v přílohách těchto nařízení, jsou povinné osoby podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) povinny vyhodnotit jako podezřelý obchod podle § 6 AML zákona.

Povinné osoby podle AML zákona by měly dále přistoupit k těmto opatřením:

  • získat dodatečné informace o klientovi (např. zaměstnání, objem majetku, informace z veřejně dostupných databází, internetu apod.) a aktualizovat častěji identifikační údaje klientů a skutečných majitelů;
  • získat dodatečné informace o zamýšlené povaze a předmětu obchodního vztahu;
  • získat informace o zdroji finančních prostředků nebo majetku klienta;
  • získat informace o důvodech zamýšleného nebo uskutečněného obchodu;
  • získat souhlas vedení s uzavřením nebo pokračováním obchodního vztahu;
  • provádět zesílené sledování obchodního vztahu častějšími kontrolami a určením vzorců transakcí, které vyžadují hlubší přezkoumání;
  • vyžadovat, aby první platba proběhla přes účet, který je na jméno klienta vedený v bance podléhající srovnatelným povinnostem identifikace a kontroly klienta jako v ČR;
  • nepřebírat identifikaci podle § 11 AML zákona od osob usazených v Íránu.

Na seznam sledovaných jurisdikcí FATF nově zařadil: Haiti, Maltu, Filipíny a Jižní Súdán. Dalšími sledovanými jurisdikcemi jsou: Albánie, Barbados, Botswana, Burkinu Faso, Jamajka, Jemen, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Maroko, Mauricius, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal Sýrie, Uganda a Zimbabwe. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Ghana. Celý seznam včetně odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF.

Povinné osoby při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku vyhodnotí všechny osoby a finanční instituce ze shora uvedených jurisdikcí jako rizikové ve smyslu § 9 odst. 4 (příloha II bod 3) AML zákona a neuplatní ve vztahu k těmto subjektům zjednodušující postupy v rámci kontroly klienta.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.