FATF identifikoval Haiti, Maltu, Filipíny a Jižní Súdán jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování

Na svém plenárním jednání dne 25. června 2021 FATF znovu potvrdil, že KLDR a Írán jsou vysoce rizikové jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení a boji proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Vůči vybraným subjektům z obou jurisdikcí jsou v platnosti omezující opatření (mezinárodní sankce). V ČR jsou prováděny prostřednictvím přímo účinných nařízení Rady (EU) č. 2017/1509 (KLDR) a nařízení Rady (EU) č. 359/2011 a č. 267/2012 (Írán). Obchod nebo obchodní vztah s osobami nebo subjekty uvedenými v přílohách těchto nařízení, jsou povinné osoby podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) povinny vyhodnotit jako podezřelý obchod podle § 6 AML zákona.

Povinné osoby podle AML zákona by měly dále přistoupit k těmto opatřením:

  • získat dodatečné informace o klientovi (např. zaměstnání, objem majetku, informace z veřejně dostupných databází, internetu apod.) a aktualizovat častěji identifikační údaje klientů a skutečných majitelů;
  • získat dodatečné informace o zamýšlené povaze a předmětu obchodního vztahu;
  • získat informace o zdroji finančních prostředků nebo majetku klienta;
  • získat informace o důvodech zamýšleného nebo uskutečněného obchodu;
  • získat souhlas vedení s uzavřením nebo pokračováním obchodního vztahu;
  • provádět zesílené sledování obchodního vztahu častějšími kontrolami a určením vzorců transakcí, které vyžadují hlubší přezkoumání;
  • vyžadovat, aby první platba proběhla přes účet, který je na jméno klienta vedený v bance podléhající srovnatelným povinnostem identifikace a kontroly klienta jako v ČR;
  • nepřebírat identifikaci podle § 11 AML zákona od osob usazených v Íránu.

Na seznam sledovaných jurisdikcí FATF nově zařadil: Haiti, Maltu, Filipíny a Jižní Súdán. Dalšími sledovanými jurisdikcemi jsou: Albánie, Barbados, Botswana, Burkinu Faso, Jamajka, Jemen, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Maroko, Mauricius, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal Sýrie, Uganda a Zimbabwe. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Ghana. Celý seznam včetně odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF.

Povinné osoby při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku vyhodnotí všechny osoby a finanční instituce ze shora uvedených jurisdikcí jako rizikové ve smyslu § 9 odst. 4 (příloha II bod 3) AML zákona a neuplatní ve vztahu k těmto subjektům zjednodušující postupy v rámci kontroly klienta.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.