Soud potvrdil přístup FAÚ ke kontrole klienta

Dne 6. 8. 2021 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze, který potvrdil závěry Finančního analytického úřadu, že kontrola klienta dle § 9 AML zákona se v rozsahu přezkoumávání zdrojů finančních prostředků nemůže spokojit s pouhým vágním sdělením klienta: finanční zdroje byly nabyty legálně, neboť takto provedenou kontrolou se povinné osoby o svých klientech nedozví žádné relevantní informace. Městský soud v Praze tak dal Finančnímu analytickému úřadu za pravdu v tom, že povinné osoby by měly od klientů zjišťovat informace konkrétnější, které lze využít při hodnocení rizik a při posuzování, zda je obchod podezřelý. Navíc, jak je konstatováno v rozsudku - jen stěží si lze představit, že by některý klient sám uvedl, že jeho peněžní prostředky pochází z nelegálních zdrojů. (více viz Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 81/2019).

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.