Soud potvrdil přístup FAÚ ke kontrole klienta

Dne 6. 8. 2021 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze, který potvrdil závěry Finančního analytického úřadu, že kontrola klienta dle § 9 AML zákona se v rozsahu přezkoumávání zdrojů finančních prostředků nemůže spokojit s pouhým vágním sdělením klienta: finanční zdroje byly nabyty legálně, neboť takto provedenou kontrolou se povinné osoby o svých klientech nedozví žádné relevantní informace. Městský soud v Praze tak dal Finančnímu analytickému úřadu za pravdu v tom, že povinné osoby by měly od klientů zjišťovat informace konkrétnější, které lze využít při hodnocení rizik a při posuzování, zda je obchod podezřelý. Navíc, jak je konstatováno v rozsudku - jen stěží si lze představit, že by některý klient sám uvedl, že jeho peněžní prostředky pochází z nelegálních zdrojů. (více viz Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 81/2019).

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.