Stanovisko ÚOOÚ a postup povinných osob

Dne 13. 5. 2021 zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách stanovisko k Prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů (https://www.uoou.cz/k-prokazovani-totoznosti-a-zpracovani-osobnich-udaju/d-50171) Toto stanovisko ÚOOÚ není v souladu s Metodický pokynem FAÚ č. 8, který byl vydán dne 5. 10. 2020 a který se týká kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona.

Situace je v současnosti ze strany FAÚ řešena, přičemž MP č. 8 zůstává nadále v platnosti v plném rozsahu, a to s ohledem na skutečnost, že byl vydán po získání souhlasného stanoviska ÚOOÚ a má legislativní oporu v ustanovení § 8 odst. 11 AML zákona.

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.