Stanovisko ÚOOÚ a postup povinných osob

Dne 13. 5. 2021 zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách stanovisko k Prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů (https://www.uoou.cz/k-prokazovani-totoznosti-a-zpracovani-osobnich-udaju/d-50171) Toto stanovisko ÚOOÚ není v souladu s Metodický pokynem FAÚ č. 8, který byl vydán dne 5. 10. 2020 a který se týká kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona.

Situace je v současnosti ze strany FAÚ řešena, přičemž MP č. 8 zůstává nadále v platnosti v plném rozsahu, a to s ohledem na skutečnost, že byl vydán po získání souhlasného stanoviska ÚOOÚ a má legislativní oporu v ustanovení § 8 odst. 11 AML zákona.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.