Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informace

Finanční analytický úřad podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), stanovuje s účinností od 15. září 2018 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):

Černobílá:
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 2,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 3,00 Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 - 3,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 - 4,00 Kč        

Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

  • CD ROM, DVD ROM - 8,00 Kč
  • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odeslání informací (1 ks):

  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

  • Za každou započatou hodinu práce referenta - 350,00 Kč

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.      

Forma úhrady:

Hotově – v pokladně Podatelny Finančního analytického úřadu České republiky.
Převodním příkazem – na číslo účtu dle povinně zveřejňovaných informací.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.