Dozorová činnost

Kontaktní osoby

KDO MÁ POVINNOST URČIT KONTAKTNÍ OSOBU?

Povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), h) a l) AML zákona, tedy úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (FAÚ) – tzv. kontaktní osobu.

JAK TO UDĚLAT A KDY?

O určení kontaktní osoby a o případných následných změnách jste povinni informovat FAÚ písemně ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy jste se stali povinnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), h) nebo l) AML zákona, nebo do 30 dnů ode dne, kdy nastaly změny např. oznámená kontaktní osoba nahrazena jinou osobou, změny v telefonickém či emailovém spojení. Informaci o určení kontaktní osoby či o případných změnách lze FAÚ zaslat prostřednictvím datové schránky nebo na adresu Finanční analytický úřad,  P.O.BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

JE NA TO NĚJAKÝ FORMULÁŘ?

Pro zaslání informace o určení kontaktní osoby a o případných následných změnách můžete využít vzor formuláře Oznámení o určení/změně kontaktní osoby.

Požadované informace můžete FAÚ zaslat také formou sdělení. V takovém dokumentu musí být uveden název společnosti v případě právnické osoby, resp. jméno a příjmení v případě podnikající fyzické osoby, IČO, sídlo, typ povinné osoby (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a, b), c), d), h) či l) AML zákona), u určené kontaktní osoby resp. zástupce kontaktní osoby - jméno, příjmení, pracovní zařazení (pozice) či funkce ve statutárním orgánu, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně fax a v případě oznámení změn den, od kterého změny nastaly a informace o tom, kterých údajů se změny týkají.

CO SE STANE, POKUD POVINNOST NESPLNÍM?

Nesplněním výše uvedené zákonné povinnosti se dopustíte přestupku ve smyslu § 46 odst. 2 AML zákona Nesplnění oznamovací povinnosti, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Vzor oznámení o určení/změně kontaktní osoby (DOCX)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.