Právní agenda evropská a mezinárodní

Evropské právo

Nařízení

Nařízení, jako forma sekundárního evropského práva, je přímo právně závazné a použitelné v celém svém rozsahu v celé EU. Platí tedy  bez dalšího i v ČR. V případě, že vnitrostátní právo není v souladu s  nařízením, má před ním nařízení aplikační přednost.

V oblasti AML/CFT jsou platná a účinná následující nařízení:


Směrnice

Směrnice jako evropský právní předpis je závazná pouze ve svém výsledku, a to pro ty členské státy, kterým je určena. Směrnice by měla být do právního řádu členského státu implementována ve stanovené lhůtě, a to tak, aby s ní bylo vnitrostátní právo plně v souladu.

V oblasti AML/CFT jsou stěžejní tyto směrnice:


Rozhodnutí

Rozhodnutí je závazný právní akt ve všech svých částech, avšak pouze pro toho, komu je určeno. Je tedy stejně jako nařízení přímo závazné. Rozhodnutí může být určeno jak konkrétnímu členskému státu, ale také jeho vnitrostátním subjektům.

Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.