Legislativa a metodika

OCHRANA OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING

K 1. 8. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZoOO“), který prostřednictvím odkazu v § 21 odst. 6 AML zákona, byť s určitými odchylkami, dopadá i na povinné osoby podle AML zákona. Ty nicméně musejí mít vnitřní oznamovací systém již od roku 2021. Pro dosažení souladu se ZoOO by tak měla postačovat pouhá úprava systému stávajícího. FAÚ zpracoval níže uvedený metodický materiál věnující se této problematice, kde jsou rozebrány vybrané aspekty ZoOO v kontextu povinných osob podle AML zákona.

Dopad zákona o ochraně oznamovatelů na povinné osoby podle AML zákona. (DOCx)

Otázky a odpovědi

1. Musí povinná osoba vytvořit vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů a zveřejnit jej na svých internetových stránkách, pokud nemá žádné  zaměstnance a ani osoby činné pro ně jinak než v základním pracovněprávním vztahu?

Pokud povinná osoba nemá žádné zaměstnance a ani další osoby, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, nemusí disponovat vnitřním oznamovacím systémem ve smyslu § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona. Argumentem je absence účelu takového systému za daných podmínek, přičemž v takové situaci se analogicky uplatní pravidlo stanovené v § 21 odst. 3 AML zákona.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.