Řešení některých životních situací

Převoz peněz přes hranice

S účinností od 3. června 2021 se na plnění povinnosti hlásit od limitu 10 000 EUR (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně) převoz peněžní hotovosti a stanovených platebních či investičních nástrojů přes vnější hranice Evropské unie  dovnitř i ven, použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo jí opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005.

V České republice je tato povinnost upravena v § 41 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Každá fyzická osoba při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropské unie a při výstupu z České republiky do takové oblasti je povinna písemně ohlásit celnímu orgánu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, platebních prostředků podle § 13a odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), mincí s obsahem zlata nejméně 90%, slitků s vysokou ryzostí s obsahem zlata alespoň 99,5%, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší a předložit je celnímu úřadu ke kontrole.

Stejnou povinnost má právnická osoba, která věci výše uvedené dováží nebo vyváží. Tuto povinnost plní za právnickou osobu fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při překročení hranice území Evropské unie. Výše uvedené povinnosti se vztahují také na osoby, které přes vnější hranice Evropské unie odesílají nebo přijímají poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje výše uvedené věci.

Nesplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech podle § 41 AML zákona, je přestupkem podle § 50 AML zákona, a lze za něj uložit pokutu do 10 000 000,- Kč.

K plnění oznamovací povinnosti vydala Evropská komise šablony formulářů, které tvoří přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící.

Finanční analytický úřad upozorňuje, že jiný formulář se použije pro oznámení převozu peněžní hotovosti s doprovodem (ohlášení  - viz čl. 3 nařízení EP a Rady (EU) 2018/1672) a jiný pro převoz peněžní hotovosti bez doprovodu (ohlášení za účelem oznámení – viz čl. 4 nařízení EP a Rady (EU) 2018/1672).

Další informace, včetně příslušných formulářů v dostupných jazykových verzích včetně souvisejících materiálů lze nalézt na webech Celní správy ČR (Dovoz a vývoz finančních prostředkůCash controls) a Celního úřadu letiště Praha – Ruzyně.

Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1672 (PDF)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/776 (PDF) 

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.