Aktuality

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada, FM 080, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 042 – Analýza II

Datum vyvěšení: 2. června 2023 Datum sejmutí: 12. června 2023 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červen 2023. Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Varování veřejnosti před podvodným jednáním

Dne 18. 4. 2023 byla publikována aktualita obsahující varování před případy podvodného jednání, kdy falešní zástupci platforem Coinbase a Binance (mohou se objevit i jiné platformy) kontaktují oběti investičních podvodů emailem s tím, že výše jmenované platformy údajně zablokovaly na svých účtech podvodně vylákané prostředky těchto osob a jejich vrácení podmiňují zasláním dalších prostředků na údajné uhrazení daně ve Spojeném království (mohou se objevit i jiné poplatky nebo státy, na které se podvodníci odkazují).

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 015, v odboru 03 - Právní, v oddělení 031 – Mezinárodní a právní.

Datum vyvěšení: 10. května 2023 Datum sejmutí: 12. června 2023 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je květen/červen 2023. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 833/2014

Nařízením Rady (EU) č. 2023/427 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady a Komisi o imobilizovaných aktivech a rezervách podle čl. 5a odst. 4 nařízení.

Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014

Nařízením Rady (EU) č. 2023/426 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady o tom, zda byly finanční prostředky a hospodářské zdroje na území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nařízení nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány během dvou týdnů před svým zařazením na seznam předmětem pohybu, převodu, přeměny, použití, přístupu nebo zacházení podle čl. 1 písm. e) nebo f) nařízení. Uvedené informace se dle výkladu Evropské komise týkají všech fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznamu v příloze I nařízení.

Informace o přidání 2 osob na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob

Varování veřejnosti před podvodným jednáním

Varování veřejnosti před podvodným jednáním

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 3. 2023

Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Naopak vymazány z něj byly Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe.

Změny údajů u 102 entit v sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že sankční výbor Rady bezpečnosti OSN upravil dne 15. března 2023 údaje týkající se entit uvedených na sankčním seznamu vůči ISIL (Dá’iš) a al-Káidě.

Oprava písařské chyby ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země

FAÚ opravuje tiskařskou chybu ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Ve verzi uveřejněné 16. 3. 2023 chybí v části 2.

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ .

Vyjmutí dvou osob ze sankčního seznamu OSN vůči Iráku

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 9. března 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikované fyzické osoby.

25. 02. 2023 - 10. sankční balíček

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, upravil dne 1. března 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Upozorňujeme na skutečnost, že povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), h) a l) AML zákona, tj. úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ, tzv. kontaktní osobu.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.