Aktuality

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Dmitrij Alexandrovič Pumpjanský, Alexandr Dmitrijevič Pumpjanský

Oznámení o možnosti převzít písemnost – FURDBERG HOLDING LIMITED

Poskytování individuálních stanovisek k výkladu mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad informuje, že s ohledem na enormní vytížení zákonnou agendou v oblasti provádění mezinárodních sankcí, nebude až do odvolání na dotazy k výkladu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a souvisejících sankčních předpisů EU adresovaných mu fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty poskytovat odpovědi formou individuálních stanovisek. Obdržené dotazy bude do budoucna zpracovávat formou odpovědí na často kladené otázky. Uvedené se týká i dotazů již doručených, na které nebylo adresátům k dnešnímu dni odpovězeno.

Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy?

FAÚ zveřejňuje obecné výkladové stanovisko k problematice zařazení členských na FATF seznamy. Stanovisko se zaměřuje na FATF seznamy, definici vysoce rizikové třetí země a jurisdikce, které jsou za ni považované a aplikaci AML opatření ze strany povinných osob. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ.

FAÚ aktualizoval metodický pokyn č. 8 - Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona

Přidání 3 fyzických osob na národní sankční seznam ČR

Rozhodnutím Vlády ČR byly s účinností od 16. 8. 2023 na vnitrostátní sankční seznam zařazeny další 3 fyzické osoby.

Informace o sankcích vůči Myanmaru

Finanční analytický úřad informuje, že v důsledku zařazení, ke kterému došlo nejpozději k 20. červenci 2023, níže uvedených státních podniků Myanmaru na seznam osob, kterým se zakazuje přímo či nepřímo zpřístupnit jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje, nemělo by v současné době být možné legálně do EU dovážet dřevo, nerostné suroviny, včetně drahých kamenů a výrobků z nich, pokud pocházejí z Myanmaru nebo z něj byly vyvezeny.

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 7. 2023

FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí . Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Nigérie a Jihoafrická republika. Naopak vyňaty z něj byly Kambodža a Maroko.

FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , jež nabylo účinnosti k 1. 8. 2023. Jde o odraz změn provedených zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Upraveny tedy byly § 21 odst. 6 písm. b), § 31d, § 34a odst. 5, § 49a a § 52 odst. 1 písm. a).

Nový sankční režim EU

Finanční analytický úřad informuje o vzniku nového sankčního režimu EU vůči Íránu. Omezující opatření byla uložena rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/1532 ze dne 20. července 2023 vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu a přímo použitelným nařízením Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023.

Informace o změnách v údajích dvou fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

OCHRANA OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING

K 1. 8. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZoOO“), který prostřednictvím odkazu v § 21 odst. 6 AML zákona, byť s určitými odchylkami, dopadá i na povinné osoby podle AML zákona. Ty nicméně musejí mít vnitřní oznamovací systém již od roku 2021. Pro dosažení souladu se ZoOO by tak měla postačovat pouhá úprava systému stávajícího. FAÚ zpracoval metodický materiál věnující se této problematice, kde jsou rozebrány vybrané aspekty ZoOO v kontextu povinných osob podle AML zákona.

Pro přehlednost a usnadnění práce s nově publikovaným metodickým pokynem č. 7 ze dne 14. 7. 2023

Opatření vůči politicky exponovaným osobám, poskytuje FAÚ tento metodický pokyn se žlutě označenými pasážemi hlavních změn a shrnutím hlavních okruhů provedených úprav. K dispozici je také předchozí verze metodického pokynu č. 7 ze dne 22. 11. 2022.

FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP, včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP

Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám. Součástí metodického pokynu je i aktualizovaný vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob. Metodický pokyn je dostupný zde .

Informace o změnách v údajích 16 osob na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.