Seznam žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2024

1. Č.j. FAU-13643/2024/031 ze dne 5.2.2024

Usnesení Vlády České republiky č. 869 ze dne 15. listopadu 2023 o rozšíření sankčního seznamu