Mezinárodní agenda

MONEYVAL

Česká republika je členem Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známého jako MONEYVAL). Výbor MONEVYVAL je jedním z 8 přidružených členských uskupení Finančního akčního výboru (FATF). Byl vytvořen v roce 1997. Jeho členy jsou státy Rady Evropy, které nejsou členy FATF, Rusko (které je i členem FATF), Městský stát Vatikán, Guernsey, Jersey, ostrov Man, Gibraltar a dva členské státy FATF jmenované předsednictvem FATF (v současné době jsou to Francie a Itálie). Některé další státy a instituce mají statut pozorovatele (Kanada, Japonsko, Mexiko, Spojené státy americké, Evropská komise, Generální sekretariát Rady EU a další).

Česká delegace ve Výboru MONEYVAL má tři stálé členy, po jednom z Finančního analytického úřadu, Ministerstva spravedlnosti a České národní banky. Vedoucím delegace je zástupce Finančního analytického úřadu. Kromě stálých členů delegace ještě existuje skupina několika hodnotitelů z resortů Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a České národní banky, kteří se účastní hodnocení ostatních členských zemí Výboru MONEYVAL.

Výbor MONEYVAL provádí tzv. vzájemná hodnocení svých členských zemí. Tato vzájemná hodnocení spočívají v tom, že experti z pěti zemí v souladu s metodologií FATF hodnotí systém boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (AML/CFT) ve vybrané zemi v rozsahu vymezeném mezinárodními standardy, které jsou definovány v Doporučeních FATF. Především se hodnotí efektivita fungování tohoto systému v praxi. Hodnotitelé navštíví během dvou pracovních týdnů veškeré relevantní státní orgány a instituce, neziskové organizace a vybrané subjekty mající povinnost hlásit podezřelé obchody finanční zpravodajské jednotce. Česká republika má za sebou již pět kol takového hodnocení. První proběhlo na jaře roku 1998 a poslední páté na jaře 2018. V rámci pátého kola hodnocení byla v létě 2020 přijata zpráva o následném hodnocení (tzv. follow-up report). Zprávy z minulých kol hodnocení jsou dostupné na internetových stránkách Rady Evropy.

Stejně jako FATF, a někdy ve spolupráci s ním, vydává Výbor MONEYVAL odborné publikace věnující se určitým aspektům problematiky AML/CFT (tzv. typologické zprávy). Poslední vydaná zpráva je z dubna 2015 a věnuje se praní výnosů z organizované trestné činnosti. Všechny typologické zprávy jsou dostupné na internetových stránkách Rady Evropy.

1st Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating (June 2020) (PDF)

Hodnotící zpráva MONEYVAL (2018) 17. prosince 2018 (CZ) (PDF)

Evaluation Report MONEYVAL (2018) 17 December 2018 (EN) (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.