Dozorová činnost

Často kladené dotazy

Musím FAÚ informovat o určení, respektive o změně pověřené osoby podle § 22a AML zákona?
Automaticky nikoli. Postačí písemné pověření příslušného člena statutárního orgánu, které na vyžádání předložíte dozorovému orgánu.
Mohu se někde na webových stránkách inspirovat při tvorbě systému vnitřních zásad dle § 21 AML zákona?
Ano. FAÚ zveřejňuje vzor systému vnitřních zásad a pravidelně jej aktualizuje podle aktuálně účinné legislativy. Najít jej můžete na našich webových stránkách v části Systém vnitřních zásad.
Které typy povinných osob musí FAÚ informovat o určení, respektive o změně kontaktní osoby podle § 22 AML zákona?

Typy povinných osob, které musí FAÚ informovat o určení kontaktní osoby jsou:

všechny úvěrové a finanční instituce;

provozovatelé hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatelů peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly;

osoby, které nakupují nebo prodávají nemovité věci nebo jsou realitními zprostředkovateli či dražebníky podle zákona o veřejných dražbách při činnosti související s dražbou nemovité věci;

osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem.

osoby poskytující jiné osobě služby, které mají spočívat nebo spočívají v:

zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů,

jednání za právnickou osobu nebo svěřenský fond, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby nebo svěřenského fondu;

poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu;

jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie

Jakým způsobem mohu FAÚ informovat o určení, respektive o změně kontaktní osoby podle § 22 AML zákona?

Stačí vyplnit zveřejněný formulář pro určení nebo změnu kontaktní osoby a ten zaslat FAÚ buď datovou schránkou, poštou, nebo mailem. Informace musí být FAÚ doručena do 60 dnů ode dne, kdy se povinná osoba stala povinnou osobou.

Vzor oznámení o určení/změně kontaktní osoby (DOCX)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.