O úřadu

Povinně zveřejňované informace

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Finanční analytický úřad uveřejňuje v zájmu informování veřejnosti níže uvedené informace:

01.

Oficiální název:

Finanční analytický úřad

02.

Důvod a způsob založení:

Finanční analytický úřad byl zřízen zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Jeho působnost je vymezena v § 29c tohoto zákona.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném od 1. srpna 2021 (PDF)

03.

Organizační struktura

V čele Finančního analytického úřadu stojí ředitel úřadu. Jednotlivé agendy a ostatní činnosti jsou zajišťovány dvěma odbory.

  1. Právní, jenž je dále členěn na dvě oddělení Mezinárodní a právní a oddělení Kontrolní.
  2. Analytický se dle specializace dělí na oddělení Analýza I a Analýza II.
  3. Pracovní podmínky pro plnění úkolů ředitele úřadu, personální, ekonomické a technické zabezpečení provozu úřadu zajišťuje samostatné oddělení Kancelář ředitele.

04.

Kontaktní spojení

Internetové stránky: https://fau.gov.cz

05.

Případné platby lze poukázat na:

Příjmový bankovní účet Finančního analytického úřadu u ČNB: 19-1127011/0710              

06.

IČO:

05575389

07.

DIČ:

CZ05575389

08.

Nejdůležitější předpisy

11.

Návody pro řešení některých životních situací

12.

Nejdůležitější předpisy; k nahlédnutí a možnosti pořízení kopie

13.

Sazebník úhrad za poskytování informací

14.

Licenční smlouvy

Finanční analytický úřad nemá k dispozici a neposkytuje žádné licenční smlouvy.

15.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

16.

Rozpočet Finančního analytického úřadu

https://monitor.statnipokladna.cz/

Rozpočet FAÚ pro období 2022 - 2024 (PDF) 

17.

Veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Finanční analytický úřad, jakožto zadavatel, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám na profilu zadavatele.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.