O úřadu

Úřední deska

Veřejné vyhlášky

Finanční analytický úřad zveřejňuje v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  písemnosti nebo oznámení, které se vyvěšují na úřední desce Finančního analytického úřadu pro účely doručování veřejnou vyhláškou.

Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona od 1. 1. 2021

Finanční analytický úřad zveřejňuje v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), výrokovou část jednotlivých rozhodnutí o přestupku podle § 43 až 48a, § 49 odst. 2 až 4 nebo § 50a AML zákona. Rozhodnutí budou zveřejněna po dobu 5 let od okamžiku, kdy se stala pravomocnými.

Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fincentrum Reality s.r.o.

Rozhodnutí o přestupku (PDF)

č. j. FAU-18572/2023/032 ze dne 7. 3. 2023, spisová značka A2022/00017, které nabylo právní moci dne 16. 5. 2023.


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby CHANCE a.s.

Rozhodnutí o přestupku (PDF)

Č. j. FAU-5375/2023/032, Spisová značka A2022/00012,  datum nabytí právní moci 25. 5. 2023


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.

Rozhodnutí o přestupku (PDF)

Č. j. FAU-70307/2022/032 Spisová značka A2022/00011, datum nabytí právní moci 30. 6. 2022


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby DoMyTax s.r.o. 

Rozhodnutí o přestupku (PDF)

Č. j. FAU-25810/2023/032, Spisová značka A/2023/00001,  datum nabytí právní moci 16. 3. 2023


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby multigate a.s.

Datum zveřejnění: 29. 11. 2022
Datum odstranění: 1. 11. 2027

Rozhodnutí o přestupku (PDF)
Č. j. FAU-127424/2022/032 Spisová značka A2022/00015 - Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2022


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Patrik Jabłoński

Datum zveřejnění: 10. 10. 2022
Datum odstranění: 15. 1. 2027

Rozhodnutí o přestupku (PDF)
Č. j. FAU-488/2022/032 - Spisová značka A2022/00002 - Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2022


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Smart Exchange Expert

Datum zveřejnění: 15. 9. 2022
Datum odstranění: 23. 8. 2027
 

Rozhodnutí o přestupku (PDF)
Č. j. FAU-95089/2022/032 - Spisová značka A2022/00014 - Datum nabytí právní moci: 23.  8. 2022


Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby

Datum zveřejnění: 26. 4. 2022
Datum odstranění: 20. 4. 2027

Rozhodnutí o přestupku (PDF)
Č. j. FAU-40163/2022/032 - Spisová značka A2022/00007 - Datum nabytí právní moci: 20. 4. 2022 


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fishthrone Invest a.s.

Datum zveřejnění: 5. 3. 2022
Datum odstranění: 1. 3. 2027

Rozhodnutí o přestupku - Fishthrone Invest a.s. (PDF)
Č. j. FAU-11964/2022/032 - Spisová značka A2022/00005 - Datum nabytí právní moci: 1. 3. 2022 - Účastníci řízení: Fishthrone Invest a.s., IČO 278 24 691


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby EXCHANGE PRAHA s.r.o.

Datum zveřejnění: 22. 2. 2022
Datum odstranění: 16. 2. 2027

Rozhodnutí o přestupku - EXCHANGE PRAHA s.r.o. (PDF)

Č. j. FAU-7324/2022/032 - Spisová značka A2022/00003 - Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2022 - Účastníci řízení: EXCHANGE PRAHA s.r.o., IČO 053 55 885

Rozhodnutí o přestupku povinné osoby AVANT investiční společnost, a.s

Datum zveřejnění: 9. 2. 2022
Datum odstranění: 4. 2. 2027

Rozhodnutí o přestupku - AVANT investiční společnost, a.s. (PDF)

Č. j. FAU-7525/2022/032 - Spisová značka A2022/00004 - Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2022 - Účastníci řízení: AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241

Rozhodnutí o přestupku povinné osoby T & B plus, s.r.o.

Datum zveřejnění: 18. 1. 2022
Datum odstranění: 13. 1. 2027

Rozhodnutí o přestupku - T & B plus, s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-411/2022/032 - Spisová značka A2022/00001 - Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2022 - Účastníci řízení: T & B plus, s.r.o., IČO 258 62 626


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Milan Šebesta

Datum zveřejnění: 15. 11. 2021
Datum odstranění: 9. 11. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Milan Šebesta (PDF)
Č. j. FAU-80361/2021/032 - Spisová značka A2021/00003 - Datum nabytí právní moci: 9. 11. 2021 - Účastníci řízení: Milan Šebesta, IČO 128 07 982


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Podnikatelská družstevní záložna

Datum zveřejnění: 21. 10. 2021
Datum odstranění: 16. 10. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Podnikatelská družstevní záložna (PDF)
Č. j. FAU-82443/2021/032 - Spisová značka A2021/00016 - Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2021 - Účastníci řízení: Podnikatelská družstevní záložna, IČO 630 83 868


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Šárka Kadlečková 

Datum zveřejnění: 30. 8. 2021
Datum odstranění: 23. 8. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Šárka Kadlečková (PDF)
Č. j. FAU-56169/2021/032 - Spisová značka A2021/00005 - Datum nabytí právní moci: 23. 8. 2021 - Účastníci řízení: Šárka Kadlečková, IČO 020 56 232


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Krypťáci, s.r.o.

Datum zveřejnění: 16. 7. 2021
Datum odstranění: 10. 7. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Krypťáci, s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-19997/2021/032 - Spisová značka A2021/00011- Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2021 - Účastníci řízení: Krypťáci, s.r.o., IČO 069 27 297


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby V TOWER Prague, a.s.

Datum zveřejnění: 16. 7. 2021
Datum odstranění: 23. 6. 2026

Rozhodnutí o přestupku - V TOWER Prague, a.s.  (PDF)
Č. j. FAU-45503/2021/032 - Spisová značka: A2021/00014- Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2021 - Účastníci řízení: V TOWER Prague, a.s., IČO 274 15 171


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby PAY-TIEN s.r.o.

Datum zveřejnění: 12. 7. 2021
Datum odstranění: 10. 6. 2026

Rozhodnutí o přestupku - PAY-TIEN s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-45503/2021/032 - Spisová značka: A2021/00014 - Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2021 - Účastníci řízení: PAY – TIEN s.r.o., IČO 241 79 345


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby David Čermák

Datum zveřejnění: 7. 6. 2021
Datum odstranění: 1. 6. 2026

Rozhodnutí o přestupku - David Čermák (PDF)
Č. j. FAU-38818/2021/032 - Spisová značka A2021/00008 - Datum nabytí právní moci: 1. 6. 2021 - Účastníci řízení: David Čermák, IČO 492 96 469


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby FAS finance company s.r.o.

Datum zveřejnění: 28. 5. 2021
Datum odstranění: 20. 5. 2026

Rozhodnutí o přestupku - FAS finance company s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-36808/2021/032 - Spisová značka A2021/00012 - Datum nabytí právní moci: 20. 5. 2021 - Účastníci řízení: FAS finance company s.r.o., IČO 055 31 047


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby MoneyPolo Europe s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 5. 2021
Datum odstranění: 8. 5. 2026

Rozhodnutí o přestupku - MoneyPolo Europe s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-34020/2021/032 - Spisová značka A2021/00010 - Datum nabytí právní moci: 8. 5. 2021 - Účastníci řízení: MoneyPolo Europe s.r.o., IČO 248 03 316


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby MipSoftware s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 5. 2021
Datum odstranění: 18. 5. 2026

Rozhodnutí o přestupku - MipSoftware s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-38959/2021/032 - Spisová značka A2021/00013 - Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2021 - Účastníci řízení: MipSoftware s.r.o., IČO 246 67 021


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Miloslava Hlaváčová

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021
Datum odstranění: 13. 4. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Miloslava Hlaváčová (PDF)
Č. j. FAU-26262/2021/032 - Spisová značka A2021/00007 - Datum nabytí právní moci: 13. 4. 2021 - Účastníci řízení: Miloslava Hlaváčová , IČO 42135656


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Hanácká realitní kancelář spol. s.r.o.

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021
Datum odstranění: 2. 4. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Hanácká realitní kancelář spol. s r.o. (PDF)
Č. j. FAU-26267/2021/032 - Spisová značka A2021/00009 - Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2021 - Účastníci řízení: Hanácká realitní kancelář spol. s r.o., IČO 166 26 231


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby OK credit s.r.o.

Datum zveřejnění: 8. 4. 2021
Datum odstranění: 30. 3. 2026

Rozhodnutí o přestupku - OK credit s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-22390/2021/032 - Spisová značka A2021/00006 - Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2021 - Účastníci řízení: OK credit s.r.o., IČO 261 04 610


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby 7 Station s.r.o.

Datum zveřejnění: 8. 4. 2021
Datum odstranění: 31. 3. 2026

Rozhodnutí o přestupku - 7 Station s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-22379/2021/032 - Spisová značka A2021/00002 - Datum nabytí právní moci: 31. 3. 2021 - Účastníci řízení: 7 Station s.r.o., IČO 24218995


Rozhodnutí o přestupku povinné osoby SUNNY-ONLINE s.r.o.

Datum zveřejnění: 24. 3. 2021
Datum odstranění: 28. 1. 2026

Rozhodnutí o přestupku - SUNNY ON-LINE s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-5968/2021/032 - Spisová značka: A2021/00004 - Datum nabytí právní moci: 28. 1. 2021 - Účastníci řízení: SUNNY ON-LINE, s.r.o.; IČO: 254 50 514


Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona do 1. 1. 2021

Finanční analytický úřad níže vydává rozhodnutí o přestupku, kterými byl uložen povinným osobám specifikovaným v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve smyslu § 51a téhož zákona ve spojení s § 50 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Uložená sankce spočívá v uveřejnění výrokové části pravomocného rozhodnutí o přestupku na internetových stránkách Finančního analytického úřadu po dobu 5 let.

Rozhodnutí o přestupku povinné osoby ORANGETRUST s.r.o.

Datum zveřejnění: 1. 2. 2019
Datum odstranění: 31. 1. 2024
 

Rozhodnutí o přestupku - ORANGETRUST s.r.o. (PDF)
Č. j. FAU-68073/2018/032 - Spisová značka A2018/00011 - Datum nabytí právní moci: 31.1. 2019 - Účastníci řízení: ORANGETRUST s.r.o., IČO 0542224

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.