Povinné osoby z nefinančního sektoru

Služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy

Jedná se o povinnou osobu, která je v zahraničí označována anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider). Postavení této osoby je jiné, než má advokát či notář, coby povinná osoba ve speciálním režimu. Činnosti, které sem spadají, dlouhodobě vymezuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) bodu 5 AML zákona a patří sem:

  1. zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů,
  2. jednání za právnickou osobu nebo svěřenský fond, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby nebo svěřenského fondu,
  3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu – typicky se bude jednat o tzv. virtuální poskytování sídla, kdy půjde o úplatné formální poskytnutí sídla zpravidla pro účely jeho zápisu do obchodního rejstříku, nebo o služby spojené s přebíráním pošty.
  4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie, nebo
  5. jednání za tuto osobu, jíž je služba poskytována v rámci činností uvedených pod ustanovením § 2 odst. 1 písm. g).  Jako příklad této povinné osoby lze uvést inkasní společnost, která spadá pod bod 5 ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. g) bod 5 AML zákona, kdy se tento subjekt podílí na inkasu plateb a následných převodech (včetně vkladů či výběrů hotovosti) pro svého klienta či v jednání za něj.
     
  • Materiál FATF

          FATF Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.