Mezinárodní agenda

Evropské instituce

Rada Evropské unie

Finanční analytický úřad (FAÚ) se v roli vnitrostátního koordinátora provádění mezinárodních sankcí účastní sankční formace pracovní skupiny Rady pro vnější vztahy, tzv. sankčního RELEXu. Mezinárodním sankcím je věnována samostatná část těchto internetových stránek.

Evropská komise

Evropská komise je aktivní v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) několika způsoby. V prvé řadě organizuje jednání Platformy finančních zpravodajských jednotek EU, zřízené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 za účelem usnadnění spolupráce, výměny informací a poskytnutí poradenství, kterého se účastní i zástupce FAÚ. Kromě toho se zástupci FAÚ účastní práce expertní skupiny EGMLTF (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing), která je konzultačním orgánem Evropské komise v problematice AML/CFT, a to např. při přípravě legislativních návrhů, delegovaných aktů a provádění evropské legislativy.

Problematikou dohledu nad finančními institucemi v oblasti AML/CFT se pak zabývá expertní skupina ESFS (European System of Financial Supervision), která byla založena již v roce 2010, ale až od roku 2018 se zabývá i problematikou AML/CFT, a to především z hlediska cíleného dohledu nad finančními institucemi, který doplňuje a rozšiřuje tradiční obezřetnostní dohled.

Evropská komise je rovněž činná v oblasti mezinárodních sankcí. Do práva EU převádí rozhodnutí Rady EU v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky nebo rezoluce Rady bezpečnosti OSN a k provádění těchto právních aktů poskytuje stanoviska a pokyny.

EBA – Evropský orgán pro bankovnictví

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 navázal FAÚ spolupráci s evropskými orgány dohledu, zejména Evropským orgánem pro bankovnictví (European Banking Authority, zkráceně EBA). Cílem spolupráce je výměna informací za účelem zlepšení fungování finančního trhu prostřednictvím řádné, účinné a jednotné regulace a dohledu na úrovni EU. Za tímto účelem EBA spolupracuje také s dalšími dvěma evropskými orgány dohledu, a to Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na přijímání technických norem, obecných pokynů a doporučení.

Dokumenty týkající se oblasti AML/CFT jsou dostupné na internetových stránkách EBA.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.