Sankce proti Rusku a Bělorusku

Sankce proti Rusku

Upozornění na vysoké riziko obcházení mezinárodních sankcí proti Rusku

Sankční předpisy explicitně zakazují podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů stanovených v těchto předpisech.

S ohledem na rozsáhlá ekonomická a další sankční opatření uvalená na Rusko upozorňujeme na hrozící zvýšené riziko obcházení mezinárodních sankcí proti Rusku, které je například spojeno:

  • se subjekty ze států, které jsou nakloněny ruskému režimu nebo jsou obchodními partnery Ruska
  • se subjekty, které nebudou vzbuzovat podezření, že prostřednictvím nich dochází k obcházení mezinárodních sankcí např. subjekty se sídlem v EU s ruskou nebo běloruskou účastí fyzických či právnických osob
  • se zbožím, na které jsou uvaleny sankce, a které bude vydáváno za zboží, které těmto sankcím nepodléhá

Stejně jako České republice hrozí při neplnění závazků postih od orgánů EU, tak i porušování mezinárodních sankcí soukromými osobami nebo podnikatelskými a jinými subjekty může být postihováno citelnou pokutou, v nejzávažnějších případech i prostředky trestního práva (trestný čin porušení mezinárodních sankcí podle § 410 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Je proto třeba, aby každý, kdo udržuje nebo hodlá navázat jakékoli obchodní nebo i jiné styky do „rizikových“ oblastí nebo s „rizikovými“ osobami, vždy včas ověřil, zda jeho obchodní partner či klient není uveden mezi těmi, s nimiž jsou styky a obchodní vztahy omezeny nebo přímo zakázány, anebo zda se nejedná o odvětví, zboží či služby, které podléhají sankčnímu režimu.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.