Mezinárodní sankce

Často kladené dotazy

Do třetí země jsme vyvezli nesankcionované osobě nezakázané zboží, může nám zákazník zaslat bezhotovostní platbu za dodané zboží prostřednictvím zahraniční úvěrové instituce (banky), která sama figuruje na sankčním seznamu EU?

V popisovaném případě bude platba – finanční prostředky – přicházející prostřednictvím sankcionované úvěrové instituce podléhat v EU zmrazení (zajištění) a po dobu trvání sankce Vám nebude umožněno s těmito finančními prostředky jakkoli nakládat.

Musím někam oznamovat nebo žádat o povolení převodu finančních prostředků do/z Íránu?
Ne, tato povinnost byla s účinností od 16. ledna 2016 bez náhrady zrušena.
Je mezinárodními sankcemi zakázán vývoz potravin do Ruska?

Sankce EU nezahrnují omezení na vývoz potravin do Ruska, doporučujeme však předem ověřit, zda také Rusko na své území umožňuje bez omezení dovoz potravin z EU.

Je možný vývoz obráběcích center (nebo např. speciálních mikroskopů) z EU do Íránu?

Rozhodující je, zda uvedené zboží není uvedeno v přílohách příslušného sankčního předpisu. Položky uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 267/2012 vyvážet do Íránu nelze. K vývozu položek v přílohách I, II, VIIA nebo VIIB nařízení (EU) č. 267/2012 je třeba předchozí povolení příslušného orgánu, kterým je buď Ministerstvo průmyslu a obchodu (přílohy I a II) nebo FAÚ (přílohy VIIA a VIIB).

Mohu si s sebou do Ruska vyvézt svou loveckou zbraň, pokud tam jedu na lov a se zbraní se chci poté vrátit?

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 zakazuje vývoz palných zbraní, jejich součástí, hlavních dílů i střeliva uvedených na seznamu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2021 ze dne 14 března 2012 a vývoz palných zbraní a jiných zbraní uvedených na seznamu v příloze XXXV nařízení Rady (EU) č. 833/2014 jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

Lze vyvážet humanitární pomoc v podobě léků a zdravotnického vybavení do Sýrie?
Ano, vývoz humanitární pomoci ani zdravotnického vybavení do Sýrie není zakázán za předpokladu, že příjemcem v Sýrii není osoba, subjekt nebo orgán, vůči kterému se uplatní mezinárodní sankce (který není uveden na sankčním seznamu EU).
Náš zahraniční partner není uveden na sankčním seznamu EU, ale své národní sankce vůči němu uplatňuje třetí stát mimo EU. Můžeme tomuto partnerovi dodávat zboží?
Národní sankce třetích států nejsou v ČR závazné a jejich nedodržení nelze v ČR postihovat. Doporučujeme však ověřit u zastupitelského úřadu příslušného třetího státu, v čem uvalené sankce spočívají a informovat se o možných dopadech v případě jejich porušení.
Můžeme do vědeckého týmu k účasti na projektu přijmout vědce z Íránu?
Vzhledem k omezením poskytování technické pomoci je třeba nejdříve posoudit, zda v rámci účasti v projektu nebude íránské osobě poskytována technická pomoc v souvislosti s položkami v přílohách I, II, III, VIIA nebo VIIB nařízení (EU) č. 267/2012. V případě položek v příloze III je poskytnutí technické pomoci vyloučeno, u položek v přílohách I, II, VIIA nebo VIIB je k poskytnutí technické pomoci (umožnění účasti íránské osoby v projektu) potřebné předchozí povolení příslušného orgánu v ČR.
Před uvalením mezinárodních sankcí vůči třetí zemi jsme do této země dodali stroje a zařízení, které jsou v současnosti embargovány. Můžeme do této třetí země nyní poslat servisní specialisty k provedení nutné opravy tohoto zařízení
Je zapotřebí se v příslušném sankčním předpisu seznámit s rozsahem embarga (omezení), zda toto zahrnuje i omezení (zákaz) poskytování technické pomoci a v kladném případě pak ověřit, zda na poskytování technické pomoci v souvislosti s těmito stroji a zařízeními lze žádat o výjimku a za jakých podmínek.
Do třetí země jsme vyvezli nesankcionované osobě nezakázané zboží, může nám zákazník namísto finančního plnění zaplatit dodávkou svého zboží?
Pakliže nejde o zboží, jehož dovoz je do EU zakázán, pak uskutečnění tzv. barterového obchodu nic nezakazuje.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.