Další povinné osoby

Provádí-li podnikatel nebo jakákoli právnická osoba obchod v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, je v průběhu takového obchodu ad hoc povinnou osobou. Za platbu v hotovosti se považuje také platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny (§ 54 odst. 5 AML zákona). V takovém případě má tato osoba pro tento konkrétní obchod povinnosti popsané v § 28 AML zákona.

  • Příklady:

Týká se to všech podnikatelských subjektů bez ohledu na obor činnosti či předmět podnikání (týká se to např. i neziskových organizací), které jinak nejsou povinnou osobou a realizují v hotovosti obchod nad 10 000 EUR, přičemž není rozhodující, zda daná povinná osoba hotovost přijímá či vyplácí, a zda je obchod v hotovosti realizován v rámci jednoho či vícero plnění. Za obchod je považován například prodej (dražba) jedné věci či služby nebo uceleného souboru věcí (služeb).

Jako příklad lze uvést také vydávání dluhopisů – přestože se AML zákon nevztahuje na vydávání dluhopisů per se, emitent se přesto může stát povinnou osobou na základě § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) AML zákona. Nabývá-li totiž investor dluhopisy, jejichž emisní kurz činí v souhrnu alespoň 10 000 EUR a investor ho hradí v hotovosti, pak musí emitent vůči tomuto investorovi uplatnit postupy plynoucí z AML zákona.

  • Materiál FATF

          FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Dealers in Precious Metals and Stones

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.