Mezinárodní sankce

Mezirezortní koordinační skupina

Mezirezortní koordinační skupina

Dne 21. ledna 2020 vznikla při Ministerstvu financí jako poradní a koordinační orgán Meziresortní koordinační skupina pro provádění mezinárodních sankcí v České republice. Skupině předsedá zástupce FAÚ a na její činnosti se podílí zástupci těchto úřadů:

 • Ministerstva spravedlnosti
 • Ministerstva vnitra
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva financí
 • Ministerstva obrany
 • Ministerstva dopravy
 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • České národní banky
 • Generálního ředitelství cel
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Bezpečnostní informační služby
 • Vojenského zpravodajství
 • Úřadu pro zahraniční styky a informace
 • Policie České republiky
 • Úřadu vlády

Blíže viz Statut a Jednací řád níže.

Statut mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice (účinný od 11.7.2023) (PDF)

Jednací řád mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice (účinný od 30.3.2023) (PDF)